Faze terapije

. . .ovo je dan u „Domiju“

 

 

Tijekom slušnog treninga odrasli posebice mogu očekivati da se opuste, spavaju, slikaju ili slažu puzzle. Djeca se u dječjem kutku mogu igrati raznim igračkama te tijekom terapije, po čemu smo POSEBNI, mogu ići u SENZORIČKU SOBU koja pomaže za bolje i brže integriranje slušnoga treninga. Djeca se potiču da budu kreativna, slažu slagalice, slikaju, pletu ili rade slične stvari. Kada to nije moguće ili je dijete vezano za roditelja, u slušnoj sobi mogu boraviti i roditelji s djetetom te skupa mogu iskusiti terapiju.

Pauza je u prvom redu zamišljena kao vrijeme OPORAVKA!!

Terapeutski učinak pojačan je ako roditelji i sami mogu iskusiti metodu te je bolje razumjeti. Zbog tog razloga jedan od roditelja može slušati terapiju BESPLATNO!!

 

 

Faze tretmana:

 

 

Učenje da čujemo ponovno.

 

 

Slušna terapija u Udruzi „DOMI“ prolazi kroz razne faze. Trajanje individualnih faza i cijele terapije ovisi o samoj osobi. Ovisi o problemu osobe i njezinu odgovoru na terapiju.

 

 

Prvi ciklus slušanja u Udruzi „DOMI“ nije kraći od 11 dana, a svaki sljedeći ciklus traje 6 dana.

 

 

Slušni test i razgovor s roditeljima ili osobom o napretku ili pitanjima radi se svaki put. Pauze između slušanja važne su za integraciju novih impulsa i poboljšanja. To se također smatra vremenom sazrijevanja.

Raspored

Na  početku se uzima anamneza, radi slušni test te izrađuje individualni program.

 

 

Prvi slušni trening sastoji  se od 11 dana,  2×2 h slušanja na dan (8 slušnih jedinica)

 

 

Slušni test i razgovor

Pauza od 5 tjedana ili 7 do 8 tjedana (najviše 9 tjedana) ovisno o cilju i problemu.

 

 

Sljedeći treninzi sastoje se od:

 

 

6 dana, 2×2 h na dan

 

 

Slušni test i razgovor

 

 

Pauza od 5 tjedana do najviše 9 tjedana.

 

 

Daljnji raspored ovisi o napretku osobe i njezinim željama.

 

 

Osnove slušne terapije prema Tomatisu se sastoje od ponavljajućih faza slušnog razvoja da bismo omogućili  nesmetanu integraciju osjeta sluha i ravnoteže.

 

 

Kako, prema Tomatisu, fetus u majčinoj utrobi primarno čuje visoke frekvencije majčina glasa, u početku iz glazbe isfiltriramo niske frekvencije.

 

 

Nakon akustičkog povratka u prenatalno slušanje sluh, odnosno zvuk koji čujemo, sadržava frkvencije iznad 6.000 Hz/8.000 Hz, to jest onakav je kakav je bio u majčinoj utrobi. U ovoj visoko filtriranoj fazi kod djece često se događaju psihološki procesi. Npr. dijete će tražiti bliži kontakt s majkom ili će biti primjetna ponašanja koja su preživjela dulje vrijeme.

 

 

Prema analogiji s rođenjem, govorimo  o “akustičnom rođenju”. U sljedećoj fazi, niske frekvencije postupno se  ponovno umeću u glas ili glazbu i u konačnici čujemo nefiltriranu, odnosno “normalnu” glazbu. Ovaj proces odgovara prelasku s filtrirane  slušne percepcije djeteta u amnionskoj tekućini na prijenos zvuka kroz zrak. Svi stupnjevi do kraja akustičkog rođenja smatraju  se pasivnim dijelom terapije.

 

 

Sada dolazi aktivni dio. Osim slušanja, osoba koja prolazi kroz terapiju čita iz knjige u mikrofon, ponavlja riječi ili rečenice, ili pjeva. Vježbe s logopedom i motoričke vježbe provode se ovisno o problemu.