O nama

UDRUGA DOMI

Udruga DOMI je nevladina, nestranačka, neprofitna socijalno-humanitarna organizacija kojoj je cilj i svrha osnivanja unapređivanje  i poboljšanje kvalitete života osoba sa neurorazvojnim i neurološkim poremećajima.

 

Udrugu su osnovali Marija Boras (predsjednica udruge), Nikolina Andrijanić (tajnica udruge) te Nada Petrović  (podpredsjednica).

 

Nakon osobnog iskustva načina rada sustava u RH i pružanju terapija djeci koja se nalaze u autističnom spektru te vođeni iskustvom stečenim u USA i Belgiji na različitim edukacijama,  odlučujemo se na osnivanje udruge gdje ćemo dio naučenog i viđenog u inozemstvu donijeti u RH.

Prvi u RH pružamo slušnu terapiju prema Tomatisu, tj. APP BY Tomatis u suradnji s Atlantis Centrum iz St. Truiden, Belgija. Također, za sada jedini u RH imamo certificiranog SI terapeuta Mariju Boras, koja je školovanje završila u USA te jedina radi jedini standardizirani test poremećaja senzorne intergracije SIPT.

 

Najvažniji cilj udruge je olakšavanje života osoba sa neurorazvojnim poremećajima, maksimalno iskorištavanje njihovih potencijala te potpora cijeloj obitelji. Konstantno radimo na dovođenju novih terapija i tretmana koji su još nedostupni na našem području.

Udruga trenutno nudi tretmane:
Senzorna integracija

je neurološki proces organizacije senzornih podražaja iz vlastitog tijela i okruženja što omogućava stvaranje primjerene i svrhovite reakcije pojedinca na postavljene zahtjeve i zadatke iz okoline.

Radna terapija

je zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Ranu intervenciju djece

Pojam rana intervencija označava proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci koja imaju teškoće u razvoju ili kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, uslijed bioloških ili okolinskih faktora

Logopedska terapija

obuhvaća prevenciju, probir, otkrivanje, procjenu, dijagnostiku, savjetovanje, rehabilitaciju i tretman poremećaja komunikacije

Slušne terapije

A.P.P by Tomatis je metoda koju uspješno koriste stručnjaci u području poremećaja komunikacije, učenja i problema ponašanja.

Prema potrebi

psiholog, dječiji neurolog ili neuropedijatar

Cilj udruge

Najvažniji cilj udruge je olakšavanje života osoba sa neurorazvojnim poremećajima maksimalno iskorištavanje njihovih potencijala te potpora cijeloj obitelji.

Statut udruge “Domi”

Statut udruge za poboljšanje kvalitete života osoba s

neurorazvojnim poremećajima “Domi”

Preuzmi dokument