Senzorna integracija

Senzorna integracija (SI)

je organizacija osjeta koja se koristi najčešće za postizanje svjesog, ciljanog, prilagođenog odgovora.

(Jane Ayers, 1972. , 1979. )

Neurološki proces kojim primamo senzoričke informacije iz naše okoline kroz osjetila

(kroz vid, njuh, sluh, kožu- toplina, pritisak) i obrađujemo/organiziramo te informacije kako bi dobili svrshihodni odgovor.

Svrsihodni odgovor:

koncentracija, organizacija, samopoštovanje, samokontrola, usvajanje novih znanja, apstraktne misli, anticipacija.

Disfunkcija SI se može pojaviti:
 • registracija i modulacija (Senzorna obrana, gravitacijska nesigurnost, averzivni odgovor na pokret, siromašan ili neodgovarajući odgovor na podražaj
 • senzorna diskriminacija (taktilna diskriminacija, razumijevanje i razlikovanje komponenata, kvalitete, sličnosti ili različnosti senzornih pokreta)
 • razina uzbuđenja (siromašan odgovor-letargičnost, pospanost, mlohavost…,pretjeran odgovor-impulzivnost, izljev bijesa…,senzoričko traženje)
 • praksija (sposobnost planiranja sekvenca pokreta)
 • posturalna kontrola (ovisi o vestibularnom i proprioceptivnom sustavu…, uspravni ili stojeći stav, puzanje, selektivnost pokreta)
 • bilateralna integracija (sekvecioniranje, lateralnost, prelaženje srednje linije, okulomotorička kontrola)
Simptomi disfunkcije SI:
 • manjkav obrasac sisanja i gutanja
 • poteškoće žvakanja, gutanja i automatskog zatvaranja usta
 • promjene raspoloženja u dobi malog djeteta
 • izbjegavanje korištenja ruku
 • kašnjenja govora
 • poteškoće pri kopčanju gumba, zatvarača i sl.
 • poteškoće kontroliranja ponašanja
 • nedostatna usklađenost pokreta (nedostatna ravnoteža, izbjegavanje penjanja, sklonost ozljeđivanju, strah od visine)
 • hiperaktivnost i /ili laka otklonivost pažnje
 • poteškoće učenja
 • podležnost stresu

 

Senzorno integracijska disfunkcija kao neurološki poremećaj može se pojaviti kao samostalna teškoća ili može biti obilježena određenim stanjem, sindromom ili bolesti u slučajevima nedovoljne zrelosti živčanog sustava zbog prijevremenog rođenja, kod djeca s teškoćama u motoričkom razvoju, kod cerebralne paralize, djece s autističnim spektrom, djece s oštećenjem vida, djece s poremećajem pažnje (ADHD), djece s teškoćama u jeziku i govoru, učenju, djece s oštećenjem sluha, djece s intelektualnim teškoćama i dr.

 

 

Djelovanjem na procese senzorne integracije, njihovom (re)habilitacijom uvijek se poboljšavaju funkcionalne sposobnosti i prilagodbeno ponašanje djeteta. Terapija senzorne integracije prema J. Ayres dokazano poboljšava kvalitetu prilagođavajućeg ponašanja djeteta i omogućuju mu primjerene reakcije na zahtjeve okoline.

Kako možemo pomoći?

Terapija se odvija u SI prostoriji koja mora imati sve sprave koje potiču sve senzorne sustave. Dijete kroz igru sudjeluje u terapiji, koristeći senzo-motorne vještine kako bi ostvarili interakciju s okolinom koja je specijalno dizajniran da stimulira senzorne doživljaje.

Oprema se sastoji:
 • Suspenzije-ljuljačke
 • Strunjače, jastuci
 • Terapijske lopte, taktilne lopte, podmetači
 • Oprema za penjanje, spuštanje (tobogan)
 • Vibracijske igračke
 • Igračke za oralnu stimulaciju

 

 

SI oprema pomaže:

Antigravitacijski pokret, pokreti s opterećenjem, linearni i rotacijski pokreti, taktilni feedback..DOK SE DIJETE IGRA!!!

 

 

Karakterisitke senzoričko integrativnog pristupa prema Ayers

 • aktivno sudjelovanje djeteta
 • vođenost djetetom
 • individualizirani terapijski postupak
 • smislene aktivnosti
 • prilagođavanje potrebama
 • terapijski postupci ovisni o reakcijama djeteta
 • aktivnosti bogate proprioceptivnim,vestibularnim i taktilnim podražajima
Ciljevi SI terapije:

Pri terapiji se ne vježbaju pojedinačne vještine, nego se kroz bolju organizaciju živčanog sustava te pojedinačne vještine poboljšavaju.