Terapija▾

Prvo čuj – onda pripadaj

Prema Tomatisu, terapija  se bavi mnogim ciljevima:

 

 • trenira auditornu obradu
 • poboljšava perceptivnu sposobnost
 • stimulira motoričke sposobnosti
 • povećava koncentraciju
 • poboljšava govor
 • učvršćuje samopouzdanje
 • mijenja ponašanje
 • puni tijelo energijom
 • regulira vegetativnu ravnotežu
 • podupire rehabilitaciju
 • optimizira preostali sluh
 • olakšava učenje stranog  jezika.

Da bi se postigli ti ciljevi, izrađuje se personalizirani slušni program na osnovi problema koje pojedinac ima. Rane faze razvoja sluha, u kojima se događa većina poremećaja auditornog procesiranja, općenito se ponavljaju. Brain activator ima važnu ulogu obrade Mozartove glazbe, gregorijanskih napjeva ili majčina glasa tako da stimulira mozak i da ima pozitivan učinak na neurološke puteve. To dovodi do novih načina slušanja, komunikacije i obrazaca ponašanja. To što se Tomatisov slušni program može implementirati kao lijek u miru i tišini, odvojeno od svakodnevnog života, dokazalo se  vrijednim. Intenzivno slušanje s mnogim razdobljima  oporavka između slušanja pridonosi uspjehu tretmana.